Membership   |   Sign In   |   Join
SEMPO Slovak
Share |
SEMPO  

SEMPO je svetová nezisková organizácia, ktorá slúži odvetviu internetového marketingu a marketingovým odborníkom. Naším cieľom je poskytnúť základ pre rozvoj tohto odvetvia prostredníctvom budovania silnejších vzťahov, zvyšovaním povedomia, poskytovaním vzdelania, propagáciou odvetvia, rozvojom výskumu a poskytnutím možnosti lepšie pochopiť internetové vyhľadávanie a jeho úlohu v marketingu.  

Inštitút SEMPO je východiskovým bodom pre vzdelávanie v oblasti internetového marketingu. SEMPO spustila tento inštitút za účelom zvládnutia výziev, ktorým čelia podniky v období, keď sa z internetového marketingu stáva čoraz dôležitejší marketingový hráč.  

Internetový marketing je v súčasnosti hlavným trendom. Očakáva sa, že toto odvetvie sa bude ďalej rozvíjať a rásť. Internetový marketing sa stáva neoddeliteľnou súčasťou marketingu každého podniku. Výskum organizácie SEMPO ukazuje, že viac ako polovica zúčastnených firiem, si  vytvorila a / alebo navýšila svoj rozpočet  pre internetový marketing presunom prostriedkov z iných marketingových aktivít. Keďže tento trend neustále rastie, je nevyhnutné, aby mal každý marketingový odborník základné znalosti v oblasti internetového marketingu, čo mu umožní  držať krok s najlepšou praxou v oblasti marketingu.  

S podporou SEMPO, sa Inštitútu SEMPO podarilo využiť znalosti a skúsenosti svojich členov a sponzorov, a to za účelom poskytovania kurzov, ktoré pomohli vytvoreniu najlepšej praxe a štandardov. Naše kurzy vytvorilo viac ako 35 vedúcich predstaviteľov v oblasti internetového marketingu. Ďalší odborníci v tejto oblasti preskúmali tieto kurzy, aby zaistili, že všetky informácie sú presné, a teda naozaj je poskytovaná najlepšia prax. 

 SEMPO Európa Odborníci vo svojom odbore spolupracujú na dosiahnutí lepších výsledkov pre svojich klientov v jednotlivých európskych krajinách. SEMPO Európa  podporuje týchto ľudí a skupiny v najvyššej možnej miere. V niektorých krajinách, ako napríklad vo Veľkej Británii, Španielsku, Poľsku, atď. sú skupiny SEMPO veľmi aktívne. V iných krajinách máme aktívnych členov, ktorí vzájomne spolupracujú a poskytujú svojim klientom podporu v ich materinskom jazyku, ako napr.: švédčina, nórčina, nemčina, francúzština, holandčina, taliančina, čeština a slovenčina.  

Členovia SEMPO sa vyznajú vo svojom odvetví, poznajú svojich klientov a majú kontakty po celom svete!
more Latest News

 

INDUSTRY SURVEY